Payment Menthod

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán:

Hiện tại, chúng tôi chấp nhận thanh toán qua Visa, MasterCard, Discover và American Express. Khi mua sắm tại Zattcap.com, bạn luôn có thể tin tưởng rằng giao dịch mua hàng của mình được an toàn và bảo mật. Bạn được bảo vệ khi mua sắm ở đây vì mọi giao dịch đều an toàn và bảo mật. Zattcap.com đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo mọi khách hàng đều được bảo vệ hoàn toàn. Trang web của chúng tôi được thiết lập để không nắm bắt bất kỳ phần thông tin tài chính nào của bạn, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không bao giờ có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Ngoài ra, khách hàng có thể thanh toán trực tiếp qua Payooner của chúng tôi: Realooking.com@gmail.com – Khoa Tran Dang

Nội dung thanh toán vui lòng thêm thông tin đơn hàng. Ví dụ: Mã đơn hàng + Ngày thanh toán