BILLING INFORMATION

THÔNG TIN THANH TOÁN
Điều khoản & Điều kiện thanh toán:
Lớp Zattcap bảo mật (Bảo mật SSL 128 bit) Zattcap.com sử dụng công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL) để cung cấp cho bạn trải nghiệm mua sắm an toàn nhất, bảo mật nhất có thể. Công nghệ SSL cho phép mã hóa (xáo trộn) thông tin nhạy cảm, bao gồm mật khẩu và số Mastercard, trong các giao dịch trực tuyến của bạn. Tất cả các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi đều được bảo mật bằng công nghệ SSL để thông tin cá nhân của bạn luôn được an toàn và tránh xa khỏi tay kẻ độc hại. Tuân thủ PCI Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) là tiêu chuẩn bảo mật thông tin dành cho các tổ chức xử lý Mastercard và thông tin tín dụng quay vòng. Được xác định bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Ngành Thẻ Thanh toán, tiêu chuẩn này được tạo ra để tăng cường kiểm soát dữ liệu Mastercard nhằm giảm gian lận Mastercard thông qua việc tiếp xúc với nó. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ Zattcap.com không thích việc ai đó tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi và bạn cũng vậy! Đó là lý do tại sao chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi nêu chi tiết cách thu thập thông tin cá nhân của bạn và do đó, cách thông tin cá nhân của bạn thậm chí có thể được sử dụng.